BRUG MÅL SOM VIGTIG MOTIVATION I DIN TRÆNING

I sidste uges blog fik du input om motivation fra OOB’s trænerteam – og rigtig mange af disse handler netop om at sætte mål i sin træning og for stævner. Langt de fleste er, bevidst eller ubevidst, drevet af at sætte sig mål og bliver motiveret ved drømmen om at opnå eller indfri disse mål. Det kan være noget så simpelt som at sætte sig et mål om at spise et stykke frugt dagligt i 14 dage, til noget så umiddelbart overrumblende som at sætte sig for at gennemføre sin første Ironman.

Som atlet, der træner med OOB har, man i princippet brug for at formulere mål, der er:

Målbare og specifikke
Altså at de mål, der sættes, kan omsættes til tal, f.eks. “løbe 10 km på under 46 minutter” og ikke blot “jeg vil gerne blive hurtigere på løb”. Herudover bør dine mål være så specifikke som muligt, dvs. at du også sætter en dato for indfrielse at mål, f.eks. “løbe 10 km på under 46 km til Änglemark-løbet den 31. december 2014”, ikke blot “jeg vil gerne løbe det stævne bedre end sidste år”

Ambitiøse og realistiske
Dette er nok den sværeste del af en målsætning. På den ene side vil man nemlig gerne være ambitiøs, og på den anden side bliver man nødt til at være realistisk i forhold til, hvor man er i dag, og den udvikling, der kan opnås inden for de givne rammer. Løber du f.eks. 10 km på 56 minutter i dag, er det måske ikke så realistisk at sætte et mål om at løbe under 42 minutter om fire uger. Brug din sunde fornuft og prøv dig lidt frem i tests og i træning uge for uge.

Opfylder dine mål ovenstående, kan du nemmere bruge dem i det daglige og nedbryde dem til delmål. Der er desuden større chance for, at du reelt kan indfri dem.

Eksempler kunne være:
Jeg vil gerne løbe et 10 km-stævne med den lokale løbeklub den 4. februar på under 42 minutter. Som delmål vil jeg gerne kunne løbe min 5 x 1.000 m løbetest i januar på under 4:00 minutter per km i gennemsnit
Jeg vil gerne opnå en vægt på 74 kg inden Københavns Maraton i maj. For at opnå dette skal jeg veje mig hver mandag og opnå en ugentlig vægtreduktion på 0,5 kg.
Jeg vil gerne kunne gennemføre KMD Ironman Copenhagen på under 10 timer, og som delmål vil jeg gerne kunne svømme 1000 m på under 18 minutter, levere mere end 270 watt i min 20-minutters cykeltest samt løbe 5 x 1.000 m på under 3:40 min/km i gennemsnit.

Din OOB-træner kan hjælpe dig med at nedbryde dit overordnede mål til delmål, der er realistiske.

Husk altid at det er din målsætning og hermed din motivation. Brug ikke for meget energi på at sætte for ambitiøs en målsætning, f.eks. hos kollegaerne i kantinen i stil med “Jeg skal jo køre Ironman på under 9 timer” – sammenlign dig ikke med andre og undgå, at et mål bliver noget negativt, hvis du pludselig føler, at det ikke er realistisk.

Brug altid din OOB-træner som sparringspartner til at opsætte og validere din stævneplan og tilhørende mål samt mindre delmål.
Vi har god erfaring med at hjælpe og vurdere, om dine mål er både realistiske, målbare og specifikke, og kan biddrage med at følge op med dig i hverdagen.

Happy training

Facebook Twitter Google+ LinkedIn
Aleksandar
Aleksandar Sørensen-Markovic er stifter og ejer af OOB life. Aleksandar er tidligere professionel triatlet og har top 10 resultater i internationale Ironman stævner bag sig. Han har de seneste 8 år trænet mange hundrede personer, fra nybegyndere til elite atleter.