OOB life og PwC: Et indblik i et virksomhedsforløb

Det er ikke noget vi råber højt omkring, men efterhånden har OOB life lavet en del virksomhedsprojekter, hvor en virksomheds ansatte og/eller kunder mødes omkring fx cykling. Et virksomhedsprojekt består som regel af et forløb, hvor deltagerne bliver trænet samt enkelte events i Danmark og så som regel et afsluttende event i udlandet.

De sidste par år har vi haft personer som Rolf Sørensen, Carlos Sastre og Jørgen Leth med i forskellige roller. Vi har taget en snak med cheftræner Aleksandar Sørensen-Markovic, omkring virksomhedsprojekterne, for at høre ham hvad udbyttet er og ikke mindst hvordan virksomheder kan få happier, healthier og stronger medarbejdere.

 

Aleksandar, kan du ikke lige starte med at fortælle hvordan OOB life kom i gang med virksomhedsprojekter?

Det var, som så meget andet, lidt en tilfældighed.

Vi blev kontaktet af en stor virksomhed der havde fået øjenene op på at bruge sport på en måde at skabe hospitality for deres kunder på. Vi brugte vores kreativitet og lagde en masse energi i at skabe noget der matchede det behov virksomheden skitserede. De forstod hurtigt vores ide og havde selv nogle virkelig gode  input til projektet.

Siden har vi valgt at lave flere forløb.

 

Du er lige nu afsted på et virksomhedsforløb. Fortæl os om det og hvordan det forløber fra a-b?

Det er lidt vanskeligt at give et klart svar, da alle forløb er forskellige.

Grundlæggende for forløbene er dog at det handler om meget mere end at cykle. Det er jo ikke en cykelklub man har med på tur, men mennesker der har en professionel interesse i hinanden. Det med det udgangspunkt aktiviteterne planlægges.

Oftest består forløbene af en sammensætning af workshops, fællestræninger, individuel træning og et fælles mål (ofte i forbindelse med en rejse). Vores største forløb har 200 deltagere, hvilket betyder der er rigtig meget logistik der skal fungere, for selvom nogle af deltagerne måske er nye til at cykle, så kender de godt klokken. Punktlighed og sikkerhed er vigtige for at give alle en så god oplevelse som mulig.

Mange af de ting sådan et forløb består af, er noget som deltagerne aldrig vil opleve. Det lidt som møtrikker i en motor. Du lægger ikke mærke til det når du kører din bil, men er de der ikke eller er de i stykker, så stopper de alt.

 

Hvad er som regel målet når en virksomhed beslutter sig for at lave et forløb?

Disse forløb bygger alle på en grundpræmisse om at jo mere tid man er sammen med bestemte mennesker, jo bedre mulighed har man for at skabe en god relation.

Det at en god relation er vigtig i professionelt øjemed er der intet nyt i. Virksomheder har stort set altid lavet hospitality for deres kunder. Derfor er det det let at se værdien i at lave disse projekter.

Man det vi hjælper med at skabe er samværstid.  Prisen på en times samvær er derfor det relevante når en virksomhed beslutter at lave denne type projekter. Her har sport en markant lavere pris på en times samvær hvis man sammenligner med mere traditionelle hospitality aktiviteter som golf, jagt, fodbold, restauranter etc.

 

Virksomheder har jo en fordel i at have sunde og glade medarbejdere, da de blandt andet er mindre syge. Har du nogle tips til hvordan en virksomhed kan sætte ind og på en god, positiv måde være med til at skabe sunde og glade medarbejdere?

Som nævnt er de forløb vi laver faktisk ikke lavet for at give sundere medarbejdere. Det er en konsekvens af de forløb vi laver.

Sunde og glade medarbejdere er naturligvis noget alle virksomheder er interesseret i, da de er mindre syge, mere produktive og bliver mere glade for deres arbejdsplads, hvis denne kan hjælpe dem til at opnå det.

I forhold til medarbejdersundhed er det vigtigt at en virksom ikke søger at presse noget ned over hovedet på en medarbejder, da al forandring omkring træning og kost skal komme fra den enkelte. Det handler i stedet om at stille nogle muligheder til rådighed samt skabe et fællesskab der omhandler det at blive mere sund, som en medarbejder vil have lyst at være en del af.
Her kan vi observere nogle store fordele hos de deltagere vi har haft på vores forløb.

For en virksomhed er det dog vigtigt at holde tungen lige i munden når de planlægger disse ting.

Er målet sunde medarbejdere, så skal indsatsen også fokuseres på de medarbejdere der virkelig har glæde og behov for hjælpen.
En løbeklub på virksomheden vil nok kun ramme alle de som allerede træner og effekten vil derfor være begrænset, hvis ikke man analyserer sine behov lidt mere grundigt.

 

Nogle virksomheder bruger også et virksomhedsforløb til at skabe netværk. Hvorfor er sport så godt at mødes omkring, også professionelt?

Sport er godt fordi det er en måde at skabe en relation over længere tid til en billig pris per times samvær. I sport kan man sætte sig et mål som kræver forberedelse, hvilket gør man kan samle deltagerne flere gange. Et restaurantbesøg på en michelin restaurant kræver ikke så meget forberedelse, som en cykeltur i Spanien gør 😉

Det handler om relationer og netværk. Typisk er deltagere 40 – 60 år. Alle i denne aldersgruppe tænker også over at holde sig sunde og aktive, så de kan leve med høj kvalitet når de stopper på arbejdsmarkedet. På den måde kan man tilbyde sine deltagere at slå to fluer med et smæk.

 

Hvad opnår en virksomhed som laver et virksomhedsforløb som regel?

På vores forløb opnår de altid bedre relationer til de kunder de ønsker samt styrket relation for de interne deltagere de har.

Facebook Twitter Google+ LinkedIn
Nikolaj
Nikolaj er marketingchef hos OOB life. Nikolaj har selv brugt OOB life til at træne op til Ironman, marathon og ultraløb. Hos OOB life har Nikolaj ansvaret for at vi får spredt god træning ud til så mange som muligt.